Vuoden 2003 tutkintotehtävät

Updated 02.12.2003

SUOMEN NAVIGAATIOLIITTO R.Y. Tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinto 25.4.2003

Oletetaan, että kaikki havainnot on tehty vuonna 2000 ja ilmastollisissa normaaliolosuhteissa (lämpötila n. + 10°C, ilmapaine n. 1010 mb).

1) Alus on matkalla Kanadasta Portugaliin. Syyskuun 9. päivänä aamuhämärässä kun merkintäpaikka on N47°32,0' W051°10,0' mitataan 05.24.23 tähti Pollux sekstanttikorkeus ki=45°07,0' ja kello 05.25.46 planeetta Jupiter ki=63°21,0’. Kellonkorjaus vyöhykeaikaan on -4s, indeksikorjaus on +3,5' ja silmän korkeus 10m. Määritä havaittu paikka. (6p)

Vastaus: N47°30,5’ W51°07,4’ (vastauspiirros)

2.a) Heti tehtävässä 1 mainitun paikanmäärityksen jälkeen alus jatkaa matkaansa kohti Lissabonin edusta (paikka N38°20,0’ W009°30,0’), johon alus saapuu syyskuun 16. päivänä vyöhykeaikaa 16.00. Mikä on aluksen keskinopeus kun matka on 1890 mpk? (2p)

Vastaus: 10,7 kn

2.b) Syyskuun 9. päivänä vyöhykeaikaa 09.25 paikassa N47°28,0’ W050°05,0’ Suunnitaan aurinko kompassisuuntimassa 125°. Määritä eksymä, kun eranto on 25°W. (3p)

Vastaus: +24,9°

3.a) Syyskuun 11. päivänä kello 04.24.30 merkintäpaikan ollessa N57°12,0' E020°07,5’ mitataan Pohjantähden (Polaris) sekstanttikorkeus ki=57°59,5'. Kellonkorjaus vyöhykeaikaan on +6s, indeksikorjaus on -4,0' ja silmän korkeus 4,2m. Määritä havaittu latitudi (4p)

Vastaus: N57°10,6'

3.b) Välittömästi Polaris-havainnon (tehtävä 3a) jälkeen mitataan kello 04.25.40 tähti tosisuuntimassa 120° sekstanttikorkeus 23°57,1’. Tunnista tähti ja määritä aluksen paikka yhdistämällä sijoittaja tehtävän 3a mukaiseen havaittuun latitudiin. Kellonkorjaus ja silmänkorkeus kuten tehtävässä 3a.

Vastaus: Procyon, N57°10,6' E20°10,4’ (vastauspiirros)

4.) Helmikuun 28. päivänä vyöhykeaikaa 08.24.19 merkintäpaikan ollessa S45°53,0' E086°08,8’ mitataan auringon alareunan sekstanttikorkeus ki=25°54,8'. Tosisuunta on 085° ja nopeus 10 solmua. Vyöhykeaikaa 12.24.19 auringon ollessa ylämeridiaanissa mitataan auringon alareunan sekstanttikorkeus ki=52°15,0'. Määritä havaittu paikka jälkimmäisen havainnon hetkellä, kun molemmissa havainnoissa indeksikorjaus on -4,5' ja silmän korkeus 10m. (9p)

Vastaus: S45°52,0' E87°09,3’ (vastauspiirros)

Jokeritehtävä: Syyskuun 10. päivänä vyöhykeaikaa 13.24.00 on alus paikassa S59°09,0’ W179°12,0’.
Matka jatkuu tosisuuntaan 260° nopeudella 10 solmua. Tasan 5 tunnin kuluttua mitataan kuun yläreunan sekstanttikorkeus. Laske sekstanttikorkeus, kun indeksikorjauksen määrittelyssä sekstantin indeksiviiva (nollapiste) on 3,0’ ”asteikon puolella”, silmänkorkeus on 8,5m , lämpötila +1°C ja ilmanpaine 1040mb.