Vuoden 2002 tutkintotehtävät

Updated 19.08.2002

SUOMEN NAVIGAATIOLIITTO R.Y. Tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinto 19.4.2002

Oletetaan, että kaikki havainnot on tehty vuonna 2000 ja ilmastollisissa normaaliolosuhteissa (lämpötila n. + 10°C, ilmapaine n. 1010 mb).

1.a) Yhdysvaltoihin matkalla oleva alus on syyskuun 9. päivänä Englannin Kanaalin länsipuolella. Vyöhykeaikaa 05.24.05 merkintäpaikassa N 49°29,0' W 006°25,0' mitataan Jupiter-planeetan sekstanttikorkeus ki = 61°27,0'. Indeksikorjaus on -5,2' ja silmän korkeus 12 m. Välittömästi sen jälkeen suunnitaan merimajakka Bishop Rock (N 49°52,3' W 006°26,7') tosisuuntimassa 001°. Yhdistä sijoittajat ja määritä havaittu paikka! (4p)
Vastaus: N 49°29'   W 6°27'

1.b) Matka jatkuu Atlantin yli suuntana Cape Cod (N 42°00,0' W 070°00,0'). Laske aluksen saapumisaika (päivämäärä ja vyöhykeaika) Cape Cod:iin kun matka on 2620 mpk ja alus kulkee 10 solmun keskinopeudella! (2p)
Vastaus: 19.9. ZT = 22:24:05 

2. Syyskuun 10. päivänä kello 04.25.11 merkintäpaikan ollessa N 50°22,0' W 012°48,0' mitataan Dubhe-tähden sekstanttikorkeus ki = 35°56,3'. Tosisuunta on 280° ja nopeus 10 solmua. Kello 08.25.18 mitataan auringon alareunan sekstanttikorkeus ki = 26°56,5'. Määritä havaittu paikka jälkimmäisen havainnon hetkellä, kun molemmissaa havainnoissa kellokorjaus vyöhykeaikaan on -3 s, indeksikorjaus +3,5' ja silmän korkeus 12 m! (9p)
Vastaus: N 50°31'  W 13°52' 

3.a) Eräänä tammikuun aamuna merkintäpaikan ollessa N 58°10,0' W 147°05,0' mitataan Pohjantähden (Polaris) sekstanttikorkeus ki = 57°34,5'. GHA Aries on havaintohetkellä 10°13,0', indeksikorjaus on -5,5' ja silmän korkeus 6 m. Määritä havaittu latitudi! (3p)
Vastaus: N 58°07,9'

3.b) Helmikuun 28. päivänä vyöhykeaikaa 10.25 paikassa N 59°05,1' E 001°54,0' suunnitaan aurinko kompassisuuntimassa 155°. Määritä eksymä, kun eranto on 7,5°W! (3p)
Vastaus: +5,9° 

4. Syyskuun 10. päivänä merkintäpaikan ollessa S 48°39,0' W 138°12,0' mitataan:

Kello

Taivaankappale

Sekstanttikorkeus

18.24.11

Tähti tosisuuntimassa 149°

26°29,7'

18.25.36

Tähti Acrux lounaisella taivaalla

47°26,0'

Tunnista ensimmäiseksi mitattu tähti ja määritä aluksen paikka, kun molemmilla havainnoilla kellokorjaus vyöhykeaikaan on +9 s, indeksikorjaus +4,5' ja silmän korkeus 4,7m. (9p)
Vastaus: Achernar, S 48°37'  W 138°15' 

Jokeri
a) Havaittu paikka syyskuun 11. päivänä auringon ollessa ylämeridiaanissa on S 55°10,5' W 052°10,0'. Määritä auringon alareunan sekstanttikorkeus meridiaaniohituksen hetkellä UT 15.24.09 kun indeksikorjaus on -3,5' ja silmän korkeus 6,6 m!

b) Matka jatkuu. Suunta veden suhteen on 300° ja nopeus veden suhteen 7 solmua. Iltahämärän aikana UT 22.24.09 mitataan kuun alareunan sekstanttikorkeus ki = 30°01,9' ja UT 22.25.01 Sabik-tähden ki = 49°08,2'. Indeksikorjaus on -3,5', silmän korkeus 6,6 m, lämpötila 0°C ja ilmanpaine 1025 mb. Erotus aluksen merkinnänpidon mukaisen paikan ja edellä mainittujen mittausten avulla määritetyn havaitun paikan välillä aiheutuu pysyvästä merivirrasta. Määritä virran suunta ja nopeus!