Vuoden 2001 tutkintotehtävät

Updated 19.08.2002

SUOMEN NAVIGAATIOLIITTO R.Y. Tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinto 20.4.2001

Oletetaan, että kaikki havainnot on tehty vuonna 2000 ja ilmastollisissa normaaliolosuhteissa (lämpötila n. + 10°C, ilmapaine n. 1010 mb).

1.a) Alus lähtee Japanista 22. helmikuuta vyöhykeaikaa 07.30 (vyöhykevakio -9). Mitä keskinopeutta aluksen on kuljettava saapuakseen San Franciscon edustalle (N37°48,0' W122°33,0') 5. maaliskuuta vyöhykeaikaa 20.30 matkan ollessa 4452 mpk. (2p)
Vastaus: 14 solmua

1.b) Helmikuun 28. päivänä vyöhykeaikaa 12.25 mitataan auringon alareunan meridiaanikorkeus ki=33°53,0'. Merkintäpaikka N48°07,8' W168°01,0', indeksikorjaus on -4,2' ja silmän korkeus 17 m. Määritä latitudi aurinkohavainnon avulla. (3p)
Vastaus: N48°07,3'

2.a) Syyskuun 11. päivänä vyöhykeaikaa 15.24 paikassa S48°55,0' E37°12,0' suunnitaan aurinko kompassisuuntimassa 333. Määritä eksymä, kun eranto on 31°W. (3p)
Vastaus: -5°

2.b) Eräänä joulukuun iltana merkintäpaikassa N57°41,0' E06°39,0' mitataan Pohjantähden (Polaris) sekstanttikorkeus ki=57°06,5'. GHA Aries on havaintohetkellä 206°10,5', indeksikorjaus on -3,1' ja silmän korkeus 5 m.
Välittömästi sen jälkeen suunnitaan merimajakka Lindesnes (N57°59,0' E07°03,2') tosisuuntimassa 35°. Yhdistä sijoittajat ja määritä havaittu paikka. (4p)
Vastaus: N57°42,5' E06°41,5'

3. Syyskuun 11. päivänä kello 12.24.20 merkintäpaikan ollessa S52°10,0' W54°06,0' mitataan auringon alareunan sekstanttikorkeus ki=32°19,4'.
Tosisuunta on 52° ja nopeus 7 solmua. Kello 17.24.56 mitataan Venus planeetan sekstanttikorkeus ki=18°57,5'. Määritä havaittupaikka jälkimmäisen havainnon hetkellä, kun molemmilla havainnoilla kellonkorjaus vyöhykeaikaan on +12s, indeksikorjaus +4,7' ja silmän korkeus 6 m. (9p)
Vastaus: S51°44,6' W53°21,3'

4. Elokuun 7. päivänä merkintäpaikassa N55°07,0' W25°18,0' mitataan:

Kello

Taivaankappale

Sekstanttikorkeus

20.24.24

Tähti tosisuuntimassa 141°

38°08,4'

20.25.34

Tähti Arcturus

36°09,2'

Tunnista ensimmäiseksi havaittu tähti ja määritä aluksen paikka, kun molemmilla havainnoilla kellonkorjaus vyöhykeaikaan on -4s, indeksikorjaus -3,5 ja silmän korkeus 4,4 m. (9p)
Vastaus: Altair, N55°03,7' W25°17,0'

Jokeri
Helmikuun 28. päivänä merkintäpaikan ollessa N54°01,0' E08°20,0' mitataan 4min30s auringon nousun jälkeen kuun alareunan sekstanttikorkeus ki=15°20,9'. Tosisuunta on 346° ja nopeus 8 solmua. Kronometriaikaa 08.21.08 mitataan auringon alareunan sekstanttikorkeus ki=15°09,5'. Kronometrikorjaus on +3min12s, indeksikorjaus +3,1', silmän korkeus 6 m, lämpötila -5°C ja ilmanpaine 1000mb.
a) Määritä havaittu paikka jälkimmäisen havainnon havaintohetkellä.
b) Mikä on edellä mainitussa havainnossa käytetyn kronometrin kronometriaika 19. maaliskuuta UT 12.00, kun kronometrin käynti on +2s / vuorokausi?
Vastaus: N54°15,0' E08°12,0', KrT = 11.56.08